زیبایی‌شناسی تنِ جوان‌مرگ – مهدی یزدانی‌خرم تختی و شمایلش گره‌خورده‌گی بخشی از هویتِ ایرانی با نامِ تختی امری آشناست. مردی که سال‌های بسیاری از مُردنش در جوانی می‌گذرد و سال‌هایی طولانی ا‌ست که سعی...

بیشتر