مهدی سهیلی پسر جان “بابکم” ای کودک تنهای تنهایم امیدم، همدمم، ای تکچراغ تیره شبهایم در این ساعت که راه مرگ می پویم به حرفم گوش کن بابا، برایت قصه می گویم: زمانی بود،...

بیشتر