مگر چند نفر هستند در این دنیا که نیامده‌اند بمانند؟ محمود حسینی‌زاد   دنیای کوچکتری بود از امروز، مثلا اواخر دهه سی واوایل دهه چهل شمسی. روزنامه بود و مجله و رادیو، سینما و...

بیشتر