آنچه به جایی نرسد فریاد است – محمدرضا طالقانی در هر سده‌ای، در هر عصری، در هر روزگاری توی هر مملکتی یک نفراتی متمایز می‌شوند. توی مملکت ما، پیش از آنکه گزمه و پاسبان‌...

بیشتر