الکساندر مدوید،پر افتخار ترین کشتی گیر قرن بیستم جهان   آشنایی با تختی برای من افتخار بزرگی به حساب می آید. آشنایی ما از سال ۱۹۶۱ در جریان مسابقات قهرمانی جهان در یوکوهاما آغاز...

بیشتر