تختی و جمشید مشایخی،روزنامه ۹۰ تازه در اداره هنرهای زیبا استخدام و مشغول بازی تئاتر شده بودم و علاقه بسیاری هم به کشتی های آقا تختی داشتم. بر این اساس یک روز تصمیم گرفتم...

بیشتر