پهلوان های مردم هرگز نمی میرند -جمال میرصادقی امروز هفتادوششمین سالروز تولد جهان پهلوان غلامرضا تختی است. مطلبی که ملاحظه می کنید، ۲۸ سال قبل به قلم داستان نویس ارجمند، استاد جمال میرصادقی نوشته شده...

بیشتر