Tagged: تختی

جهان پهلوان – سیاوش کسرایی

سیاوش کسرایی

جهان پهلوان – سیاوش کسرایی بهمن ۱۳۴۰ جهان پهلوانا صفای تو باد دل مهرورزان سرای تو باد بماناد نیرو به جان و تنت رسا باد صافی سخن گفتنت مرنجاد آن روی آزرمگین مماناد آن...

بیشتر

کیانوش عیاری

کیانوش عیاری

کیانوش عیاری شادروان تختی و زلزله شهریور ۱۳۴۱ به هم گره خورده‌اند. زمانی که حرکت ماندگار و خودجوش تختی در جمع‌آوری کمک به زلزله‌زدگان بوئین‌زهرا حتی آن زلزلۀ مهیب را تحت‌شعاع خود قرار داد....

بیشتر