دسته بندی : مقاله

از پس کوچه های خانی آباد

جهان-پهلوان-تختی

خاطره ای از منصور رحیمی ، از پس کوچه های خانی آباد   به اطاقش رفتم و از او طلب وجه دستی کردم. به داخل اطاقکی روان شد و ساکی پر از پول که...

بیشتر

تختی و کشتی گیران ترک

akhar (238)

تختی و کشتی گیران ترک من اهل سیواس هستم، یک بار در یک از قهوه خانه های سیواس عکسی از تختی را روی دیوار مشاهده کردم. در آن موقع تمرین کشتی را تازه آغاز...

بیشتر