نمایشگاه جهان پهلوان به روایت هنرمندان+ویدیو  

 

منبع : سایت بازار هنر 

کاری از حسین سلامت – حسین راستی