درباره پروژه

 

پروژه ی جهان پهلوان با ایده ی نمایشگاهی تجسمی با حضور و مشارکت هنرمندان تجسمی آغاز شد ،نمایشگاهی که سعی می کند وجوه مختلف زندگی یکی از مهم ترین چهره های تاریخ معاصر ایران را در قالب آثاری مختلف به نمایش بگذارد ؛ پس از آن و در خلال گرد آوری و دعوت از هنرمندان برای شرکت در این نمایشگاه ،ایده های دیگری برای گسترش این اتفاق به ذهن برگزار کنندگان خطور کرد که باعث آن شد تا جنبه های دیگری را به آن بیفزاییم. اگر چه این اتفاق سعی دارد تصویری از غلامرضا تختی با عنوان جهان پهلوان عرضه کند اما ، جهان پهلوان را به عنوان کلمه ای که خاص فرهنگ و خاطره  ذهنی ایرانیان است را موضوع پردازش اصلی کارهای هنرمندان در این نمایشگاه می داند و البته جز این نیست که این کلمه با یاد و خاطری تختی گره خورده است و گویی می شود یکی را استعاره ای از دیگری فرض کرد .
ارائه ی کتابی جامع از آثار هنرمندان به همراه مقالات و یادداشت هایی مختلف از صاحب نظران ، ساخت موسیقی ،فیلم و همین طور جمع آوری مستندات گوناگون پیرامون زندگی این چهره از دیگر فعالیت های مرتبط با این نمایشگاه بود که در اتفاقی تحت عنوان جهان پهلوان گرد هم می آیند .