بازدید مجید ملانوروزی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی از نمایشگاه جهان پهلوان 

مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی معاونت هنری ارشاد و رئیس موزه هنرهای معاصر تهران

 

DSC_0011